Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez system poświadczania tożsamości IdP w CI TASK

  1. Centrum Informatyczne TASK, we współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, umożliwia dostęp do zewnętrznych usług sieciowych.
  2. Logowanie do tych usług następuje za pośrednictwem serwera poświadczania tożsamości IdP w CI TASK.
  3. Do korzystania z mechanizmu logowania federacyjnego uprawnieni są użytkownicy mający założone indywidualne konto w systemie poświadczania tożsamości CI TASK.
  4. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.
  5. Użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania korzystającego z usługi w jego imieniu.
  6. Przed zalogowaniem do usługi zewnętrznej użytkownik może sprawdzić politykę prywatności dotyczącą danej usługi.
  7. W trakcie logowania do usługi zewnętrznej konieczne jest przekazanie pewnej listy danych dotyczących konta użytkownika. Przed przesłaniem danych do dostawcy usługi użytkownik jest pytany o zgodę, która może być wydana jednorazowo lub na stałe.
  8. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa logowania postępując zgodnie z zaleceniami opisanymi w Załączniku.
  9. O ile regulamin danej usługi nie stanowi inaczej, użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie na potrzeby związane z jego statusem w CI TASK.
  10. Użytkownik musi przestrzegać ewentualnych dodatkowych ograniczeń opisanych na stronach usług, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.

Załączniki: